top of page

Ultralyd Trondheim

Ultralyddiagnostikk

Med ultralyddiagnostikk så kan fysioterapeuten se inn mot knokler og ledd, og vurdere muskler,sener,bindevev,slimposer,leddbånd ol. Sammenlikningsbilder av frisk side hjelper fysioterapeuten med å bedømme om de funnene som gjøres på bildene,er relevant for plagene. Med ultralydscanner kan man få  dynamisk undersøkelse. Ultralydskanneren er den eneste scanneren som kan se under bevegelse. Dette gir undersøkelsen en rekke fordeler, da det ikke er alle skader som vil synes på et bilde tatt når pasienten ligger stille. 
 
Med ultralyd så kan fysioterapeuten gi deg et objektivt mål på din fremgang i rehabiliteringen. Det kan taes bilder under en av de første konsultasjonene, og får på den måten et godt utgangspunkt for å vurdere vevets forandring mot slutten av behandlingsserien. Et eksempel på dette kan være at man måler tykkelsen på achillessenen inn mot helbeinet. En hoven og skadet sene vil være tykkere på ultralydbildene og ha en mørkere farge enn frisk side grunnet væskeansamling i vevet.

IMG_3542.JPG

På Heimdal Helsehus har jeg jobbet med diagnostisk ultralyd siden 2014.

Ultralyd er et fantastisk billeddiagnostisk verktøy som kompletterer de fleste kliniske undersøkelser i muskel og skjelettsystemet .

Ultralydsdiagnostikk er er helt uten bivirkninger, gjennomføres uten henvisning , og man får umiddelbart resultatet av undersøkelsen.

Selv om moderne ultralydsutstyr i dag har en finere oppløsning en MR skanning, har den også sin begrensing når det gjelder å se dyptliggende skader og sykdomsbilder. En stor fordel ved ultralyd undersøkelse er muligheten til gjennomføre en dynamisk skanning. Det vil si at man kan se på strukturer i sammentrekning i bevegelse og under strukket eller forsert provokasjon. Dette øker muligheten for å sette riktig diagnose betraktelig.

Jo tidligere man får verifisert og satt en korrekt diagnose, desto tidligere kan man iverksette den best egnede behandling Siden 2016 har man på Heimdal helsehus dessuten benyttet ultralyd til å veilede injeksjoner. Dette sikrer et optimalt utgangspunkt for våre pasienter, og øker selvsagt muligheten til et perfekt resultat. Hos oss settes med samtykke fra pasientens fastlege

Både kortision , Hyaluronsyre og PRP injeksjoner.

Om du ønsker et sikkert svar, uten særlig ventetid er du velkommen til oss på Heimdal helsehus.

bottom of page