Ultralyd Injeksjonsbehandling

Ultralydveiledet injeksjonsbehandling

Ved Heimdal Helsehus foretar vi alltid en grundig undersøkelse med ultralyd for å fastslå om injeksjon er hensiktsmessig, før det eventuelt gjøres noen form for behandling. Dette blir som regel gjort i samme konsultasjon slik at du som kunde kan få hjelp med en gang. De vanligste injeksjonene er kortison og hyaluronsyre.

All injeksjonsbehandling skjer i samråd mellom pasienten, pasientens fastlege og undertegnede. Lokalanestesi og kortison fås gjennom e-resept hos fastlege.
 

Video:
 

Videoen viser hvordan man etter gullstandard behandler Frozen Shoulder eller skulder Kapsulitt ved Heimdal Helsehus. Ultralydveiledet injeksjon er svært effektivt, og både behandler og pasient forvisser seg om synlig og 100% treff hver gang.

Dette er selvsagt avgjørende for et best mulig resultat.
Om du ønsker hjelp med dine skuldersmerter eller bare en ultralyd undersøkelse er du velkommen til Heimdal Helsehus for en rask og presis vurdering.