Ultralyd Injeksjonsbehandling

Ultralydveiledet injeksjonsbehandling

Ved Heimdal Helsehus foretar vi alltid en grundig undersøkelse med ultralyd for å fastslå om injeksjon er hensiktsmessig, før det eventuelt gjøres noen form for behandling. Dette blir som regel gjort i samme konsultasjon slik at du som kunde kan få hjelp med en gang. De vanligste injeksjonene er kortison og hyaluronsyre.

All injeksjonsbehandling skjer i samråd mellom pasienten, pasientens fastlege og undertegnede. Lokalanestesi og kortison fås gjennom e-resept hos fastlege.