top of page

Nålebehandling (IMS)

Hva kan nålebehandling hjelpe deg med?

Smertelindring er en hovedhensikt ved nålebehandling. Nålebehandling kombineres alltid med veiledning og andre metoder, for eksempel massasje og/eller aktive tiltak. 

Kunnskap om kroppens anatomi, fysiologi, nevrofysiologi og sykdomslære står sentralt i utøvelsen av nålebehandling. Terapeuten setter klare mål for hva som skal oppnås gjennom behandlingen sammen med pasienten.


Gjør nålebehandling vondt?

Nålebehandling gjør ikke vondt. Litt ubehag vil nok noen oppleve, men langt de fleste vil bare kjenne et lite stikk når nålen stikkes gjennom huden. Når nålen er riktig plassert, skal pasienten kjenne et press eller en dump følelse i området der nålen står.


Bivirkninger

Det finnes bivirkninger med nålebehandling som til dels kan være alvorlige. Terapeuter med god kunnskap i anatomi, vil utøve nålebehandling på et høyt faglig nivå. Dermed reduseres faren for bivirkninger.

bottom of page