top of page

Osteopat Trondheim

Johannes Warankov Osteopat Bilde.jpg

Om

Johannes Warankov, vårt nyeste tilskudd, bringer endelig osteopati til klinikken. Han er utdannet Osteopat D.O. MNOF fra Høyskolen Kristiania, Oslo. Gjennom studiet har han utøvd osteopati i to år på Studentklinikken, og arbeidet et år som muskelterapeut ved siden av studiene. I tillegg har han jobbet som personlig trener og gruppeinstruktør for ansatte ved Høyskolen Kristiania, og Mentor i matematikk og naturfag gjennom MentorNorge, for elever på grunnskole og videregående.

Osteopati

Osteopati er en helseprofesjon grunnlagt i USA på 1800-tallet av den amerikanske legen Andrew Taylor Still. Faget bygger på vitenskapelige fag som anatomi, fysiologi, nevrologi og patologi. Osteopaten bruker hovedsakelig hendene til behandlingen, men kan like gjerne gi øvelser og andre tiltak slik at pasienten selv kan bidra til egen bedring.
Med en dyp kunnskap i nettopp anatomi og fysiologi prøver osteopaten å kartlegge hvilke områder av kroppen som påvirker, eller påvirkes av, den aktuelle plagen. Osteopater ønsker å finne plagens årsak. Derfor er det ikke uvanlig at en osteopat behandler andre deler av kroppen enn der plagene sitter.

Osteopati ses ofte på som en naturlig førstevalg i land som Australia, New Zealand, Danmark, Frankrike, Finland, Island, Liechtenstein, Malta, Portugal, Storbritannia, Sveits, Tyrkia og USA.


Behandlingen

En typisk konsultasjon hos osteopat kan deles i tre: sykehistorie, undersøkelse og behandling.

Under sykehistorien kartlegges plagene nøye. Både for å prøve å utelukke bakenforliggende sykdom, men også for å forstå pasienten og dens hverdag best mulig. En viktig del av prosessen for å finne ut hva som feiler pasienten ligger i nettopp sykehistorien.

Undersøkelsen består både av sikkerhetstester, ortopediske- og nevrologiske tester og osteopatisk undersøkelse. På denne måten kan osteopaten forsterke sin teori om årsak til plagene og prøve å utelukke tilstander som bør utredes videre av lege. Den osteopatiske undersøkelsen prøver å finne svar på hvordan kroppen fungerer og inkluderer ofte flere områder enn bare det du opplever som plagsomt.

Behandlingen baseres på hva pasienten selv føler behov for og funnene i den osteopatiske undersøkelsen.
Teknikkene en osteopat benytter seg av varierer ut ifra hva pasienten ønsker og trenger, men består oftest av tøyninger, leddmanipulasjoner, avslappingsteknikker og inhibisjonsteknikker («triggerpunktsbehandling»).

 

En osteopat oppsøkes ofte ved følgende smerter og plager i muskel- og skjelettsystemet:

  • Rygg-, bryst- og nakkesmerter

  • Skulder-, albue- og håndleddsmerter

  • Hofte-, kne-, ankel- og fotsmerter

  • Hodepine, svimmelhet og balanseproblemer

  • Bekkensmerter og andre plager i forbindelse med svangerskap

  • Funksjonelle plager hos spedbarn

  • Akutte- og belastningsrelaterte plager

  • Idrettsskader
     

I tillegg til dette kan en osteopat oppsøkes ved funksjonelle mage-, tarm- og urinveisplager, fordøyelsesbesvær, halsbrann og sure oppstøt, tung pust og pustebesvær.

 

Pris på førstegangskonsultasjon (opptil 60 minutter): 750,-
Pris på oppfølgende konsultasjon (opptil 45 minutter): 550,-

Tjenester hos osteopat gir ikke krav til refusjon hos HELFO.

bottom of page