top of page

Fysioterapi fremmer god helse

 

Fysioterapeuters kunnskap om og erfaring med kroppens behov og muligheter for bevegelse, er sentrale elementer i yrkesutøvelsen. Den grunnleggende forståelse baserer seg på viten om menneskets anatomi, fysiologi og bevegelsesviten.

Fysioterapi  legges ikke bare opp med tanke på å påvirke symptomer og lindre plager, men også for å forebygge at plager oppstår. Enhver god behandling inkluderer forebyggende tiltak.

Fysioterapeuter har kunnskap om hvordan sykdom og skade kan oppstå, og kan gi råd om hvordan man selv kan forebygge plager eller hindre tilbakefall ved sykdom.

For nærmere informasjon se - www.fysio.no -

 

Hvilke plager/lidelser kan fysioterapeuten behandle?

Kroniske ryggplager
 

 • ”Senebetennelser” (tennisalbue, achilles,jumpersknee, etc )

 •  Skulderplager

 •  Artroser (leddslitasje)

 •  Nakkeplager

 •  Knesmerter osv

Akutte - /idrettsskader

 

 •  Muskelstrekk/-brist

 •  Akutte nakke- og ryggplager

 •  Kneskader

 •  Ankelovertråkk

Hvilke behandlingstiltak benyttes?
 

Fysioterapeuten foretar først en grundig undersøkelse. Behandlingsform velges ut fra sammenhengen mellom smerte, leddbevegelighet og muskelspenninger.
 

 •  Øvelsesbehandling

 •  Medisinsk treningsterapi

 •  Terapeutisk massasje

 •  Tøyninger

 •  Elektroterapi/TENS

 •  Leddmobilisering

 •  Opptrening før og etter operasjon

 •  Treningsveiledning

 •  Opptrening av nevrologiske lidelser

bottom of page