top of page

Kaja Stålskjær

Lege

KS.jpg

Barne og ungdomspsykiater

 

Kaja Stålskjær Haugen er utdannet lege ved NTNU i Trondheim, og tatt videreutdanning til spesialist i barne-og ungdomspsykiatri ved St. Olavs hospital.

Hun har jobbet 12 år i BUP, før oppstart av privat praksis som barne- og ungdomspsykiater.
Hun tilbyr utredning og medisinutprøving ifm ADHD, rettet mot barn, ungdom og voksne, samt traumebehandling (EMDR). Hun har også gjennomført kurs i kognitiv atferdsterapi (KAT).
For drøfting av utredning/behandling, timebestilling, etc, vennligst send sms til 929 43 429

bottom of page